ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μητροπολίτου Ἴμβρου καί Τενέδου Κυρίλλου

 

    Ὁ ἀπό Σελευκείας Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, κατά κόσμον Γεώργιος Δραγούνης,τοῦ Παναγιώτου καί τῆς Μαρίας, ἐγεννήθη ἐν τῷ χωρίῳ Ἀγρίδια τῆς νήσου Ἴμβρου τῇ  9ῃ  Ἰανουαρίου 1942.

 

    Τά πρῶτα γράμματα διήκουσε  ἐν τῇ ἰδιαιτέρᾳ αὐτοῦ πατρίδι  καί ἀκολούθως, μερίμνῃ τοῦ τότε ποιμενάρχου Ἴμβρου καί Τενέδου μ. Μελίτωνος εἰσήχθη δια θεολογικάςσπουδάς εἰς τήν Ἱεράν Θεολογικήν  Σχολήν Χάλκης, ἐκ τῆς ὁποίας ἀπεφοίτησεν τό ἔτος 1967.

 

    Τό αὐτό ἔτος ἐχειροτονήθη εἰς Διάκονον ἐν τῷ Ναϊδρίῳ τῆς Σχολῆς ὑπό τοῦ ἀειμνήστου Σχολάρχου  Μητροπολίτου Σταυρουπόλεως Μαξίμου καί εὐθύς μετά τήν ἐκ τῆς Σχολῆς ἀποφοίτησίν του προσελήφθη ὑπό τοῦ ἀοιδίμου Πατριάρχου Ἀθηναγόρου εἰς τήν Πατριαρχικήν Αὐλήν, ὡς Πατριαρχικός Διάκονος ,ἐκτελέσας ἐν τῷ μεταξύ καί τήνστρατιωτικήν αὐτοῦ θητείαν.

 

    Εἰς τήν Αὐλήν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὑπηρέτησεν 18 συναπτά ἔτη, ἀπό τάς θέσεις τοῦ Τριτεύοντος, Δευτερεύοντος καί Μεγάλου Ἀρχιδιακόνου.

 

    Ὡς Μέγας Ἀρχιδιάκονος ἀπεστάλη ὡς ὑπότροφος τῆς Ἐκκλησίας κατά τά ἔτη 1979-1980,εἰς Ἀγγλίαν,ἔνθα διήκουσε μαθήματα Ἀγγλικῆς γλώσσης καί Ἀγγλικανικῆς Θεολογίας, εἰς τό Ἰδιωτικόν θεολογικόν Κολλέγιον  ΟΑΚ Ηιll τοῦ Λονδίνου.

 

    Τήν 15 Ὀκτωβρίου 1985 ἐξελέγη, ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου  τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου παμψηφεί Μητροπολίτης τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Μητροπόλεως Σελευκείας, χειροτονηθείς εἰς Πρεσβύτερον ἐν Ἀγριδίοις Ἴμβρου ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλαδελφείας κ. Βαρθολομαίου ( νῦν Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ) καί εἰς Ἀρχιερέα ἐν τῷ Π.Πατριαρχικῷ Ναῷ,τῇ 27ῃ Ὀκτωβρίου 1985, ὑπό τοῦ ἀειμνήσου Μητροπολίτου Σταυρουπέλεως  Μαξίμου, συλλειτουργούντων αὐτῷ πολλῶν Ἀρχιερέων ἐντεῦθεν καί ἐξ Ἑλλάδος.

 

     Ἐπί 17 ἔτη ὑπηρέτησεν ὡς Ἀρχιερατικῶς Προϊστάμενος τῶν ἱστορικῶν Κοινοτήτων ΒλάγκαςΚοντοσκαλίου Ὑψωμαθείων.

 

    Τό ἔτος 1994 ἐνετάγη εἰς τούς ἐν ἐνεργείᾳ Ἱεράρχας  τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Τήν 5ην Σ                επτεμβρίου 2002 ἐξελέγη, ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, παμψηφεί Μητροπολίτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἴμβρου καί Τενέδου.

 

Μητροπολίτης

 

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἴμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλος, 

Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος   Αἰγαίου Πελάγους

 

Διεύθυνσις

 

P.K. 42, 17760 Gökçeada Çanakkale Turkey

 

Τηλ.0090 286 8873042    Φάξ 0090 286 8873535

 

Διεύθυνση στό Διαδίκτιο     www.h-mit.com

 

Ἡλεκτρονικό Ταχυδρομεῖο (e-mail)    yorgidiragun@ttmail.com