Κυριακή 01-08-2021 και ώρα 07:00 μ.μ.

Εσπερινός & Μεγάλος Παρακλητικός κανών

Δευτέρα 02-08-2021 και ώρα 07:00 μ.μ.

Εσπερινός & Μικρός Παρακλητικός κανών

Τρίτη 03-08-2021 και ώρα 07:00 μ.μ.

Εσπερινός & Μεγάλος Παρακλητικός κανών

Τετάρτη 04-08-2021 και ώρα 07:00 μ.μ.

Εσπερινός & Μικρός Παρακλητικός κανών

Παρασκευή 06-08-2021 και ώρα 07:00 μ.μ.

Εσπερινός & Μεγάλος Παρακλητικός κανών

Κυριακή 08-08-2021 και ώρα 07:00 μ.μ.

Εσπερινός & Μεγάλος Παρακλητικός κανών

Δευτέρα 09-08-2021 και ώρα 07:00 μ.μ.

Εσπερινός & Μικρός Παρακλητικός κανών

Τρίτη 10-08-2021 και ώρα 07:00 μ.μ.

Εσπερινός & Μεγάλος Παρακλητικός κανών

Τετάρτη 11-08-2021 και ώρα 07:00 μ.μ.

Εσπερινός & Μικρός Παρακλητικός κανών

Πέμπτη 12-08-2021 και ώρα 07:00 μ.μ.

Εσπερινός & Μεγάλος Παρακλητικός κανών

Παρασκευή 13-08-2021 και ώρα 07:00 μ.μ.

Εσπερινός & Μικρός Παρακλητικός κανών

Σάββατο 14-08-2021 και ώρα 12:30 μ.μ.

Πανηγυρικός Εσπερινός & Εγκώμια της Υπεραγίας Θεοτόκου

Σάββατο 14-08-2021 και ώρα 08:00 μ.μ.

Εσπερινός & Μικρός Παρακλητικός κανών