Ακολουθία Εσπερινού Σαββάτου, όρθρου και Θείας Λειτουργίας των Αγίων 318 Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου (27-05-2017 και 28-05-2017) εδώ. 

 Τυπικόν εδώ 

Κανόνιον εδώ