Ακολουθία Εσπερινού Σαββάτου, όρθρου και Θείας Λειτουργίας της Πεντηκοστής (03-06-2017 και 04-06-2017) εδώ.

Ακολουθία του εσπερινού του Αγίου Πνεύματος (Κυριακή Πρωί 04-06-2017 της Πεντηκοστής) εδώ

Κυριακή της Πεντηκοστής με μετάφραση εδώ

Τυπικόν εδώ 

Κανόνιον εδώ